คัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี

รายการตรวจ
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
ตรวจการทำงานของตับ (LFT)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

แชร์หน้านี้ :