• ตรวจร่างกายโดยแพทย์
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  • ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
  • ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
  • เชื้อไวรัสเอช ไอ วี
  • ซิฟิลิส
  • หมู่เลือด

ให้บริการทุกวัน 08.00-15.00 น. ไม่ต้องงดน้ำ-อาหาร

ติดต่อสอบถาม  แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุรีเวช
โทร . 043-518019-26 ต่อ 8608

ราคา 950 บาท
ทำประวัติ/นัดตรวจสุขภาพ

แชร์หน้านี้ :