ขั้นตอนการใช้สิทธิเบิกประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

เมื่อท่านเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา

1.บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ

2.บัตรกรมธรรม์ (ถ้ามี)


กรณีใช้สิทธิแบบผู้ป่วยนอก

  • ยื่นบัตรประกัน + บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่เวชระเบียน
  • เวชระเบียน จะตรวจสอบข้อมูลในบัตรประกันพร้อมทั้งจะแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ป่วยทราบเบื้องต้น เกี่ยวกับเงื่อนไขการ ใช้บัตรประกัน
  • เมื่อได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่การเงินจะให้ ผู้ป่วย เซ็นชื่อในใบเคลมและส่งค่าใช้จ่ายไปที่บริษัทประกัน หากมีส่วนเกิน ผู้ป่วยจะต้องชำระส่วนเกินเอง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
  • กรณีที่ประกันไม่คุ้มครองหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นั้นๆ ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่าย และนำใบเคลมพร้อมใบ เสร็จรับเงินไปยื่นเบิกที่บริษัทประกันต่อไป 

ระยะเวลารอคอย : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกัน


กรณีใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน

  • ยื่นบัตรประกัน + บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่เวชระเบียน
  • เจ้าหน้าที่จะนำเอกสารเคลมพร้อมสำเนาบัตรการใช้สิทธิ์ ให้ผู้ป่วยเซ็นชื่อ
  • หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับบริษัทประกันฯแล้ว จนท. จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าสามารถใช้สิทธิ์ FAX CLAIM ได้หรือไม่
  • หากผู้ป่วยได้รับสิทธิ์ + FAX CLAIM ในวันที่ผู้ป่วยกลับบ้าน จนท. การเงินผู้ป่วยในจะประสานข้อมูล ค่ารักษาพยาบาล และเอกสารใบเคลมที่แพทย์สรุปการรักษาพยาบาล ให้ทางบริษัทประกันฯ พิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย และหากมีส่วนที่ไม่คุ้มครองทางแผนกการเงินฯ จะแจ้งให้ทราบ และชำระส่วนเกินต่อไป (ถ้ามี)

ระยะเวลารอคอย : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกัน

อัตราค่าบริการห้องพักผู้ป่วยใน


กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้สิทธิ FAX CLAIM ได้

  • ทางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมในเคลม + ใบเสร็จรับเงินให้ เพื่อให้ผู้ป่วยนำไปยื่นเบิกกับบริษัทประกันต่อไป

รายชื่อคู่สัญญาบริษัทประกัน ของโรงพยาบาลจุรีเวช

และบริษัทอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม  แผนกลูกค้าสัมพันธ์และการตลาด โรงพยาบาลจุรีเวช
โทร . 043-518019-26 ต่อ 8639

แชร์หน้านี้ :