โรงพยาบาลจุรีเวช เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

โรงพยาบาลจุรีเวช เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง เฉพาะกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้าตามรายการที่กำหนด สำหรับข้าราชการหรือผู้มีสิทธิ โดยแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยความจำเป็นรวมถึงข้อบ่งชี้ของโรคเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดก่อนรับบริการ เงื่อนไขและสิทธิการเบิกเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง

 • สะดวก
 • รวดเร็ว
 • ไม่ต้องรอคิวนาน

 

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้มีสิทธิเบิกราชการ (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ข้าราชการบำนาญ)
 • บุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ (บิดา/มารดา, คู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • มีโรคที่ต้องได้รับการผ่าตัดตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 • ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery)

รายการหัตถการที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง

 • การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง (Open Cholecystectomy)
 • การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)
 • การต่อเชื่อมถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ (Anastomosis of gallbladder or bile duct)
 • การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Open Cholecystectomy + Explore CBD)
 • การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว (Unilateral Repair of Hernia)
 • การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง (Bilateral Repair of Hernia)
 • การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy)
 • การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร (Anal Fistulotomy/Fistulectomy)
 • การคลอดและการช่วยคลอด (Normal delivery, Vacuum/Forceps/Breech extraction)
 • การคลอดและการช่วยคลอด + การทำหมัน (Normal delivery, Vacuum/Forceps/Breech extraction + Tubal Resection/Tubal Ligation)
 • การผ่าตัดคลอด ( Cesarean section )
 • การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน ( Cesarean section + Tubal Resection/Tubal Ligation)
 • การตัดมดลูกทางช่องคลอด (Open Vaginal hysterectomy)
 • การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด (Open Surgery for Myoma Uteri)
 • การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด (Open Surgery for Ovarian Cyst)
 • การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ)
 • การรักษาเด็กแรกเกิด (เด็กป่วย)
 • การผ่าตัดนิ่วออกทางเนื้อไต (Nephrolithotomy)
 • การผ่าตัดนิ่วออกทางกรวยไต (Pyelolithotomy)
 • การผ่าตัดนิ่วออกจากท่อไต (Ureterolithotomy)
 • การผ่าตัดนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ (Cystolitholapaxy)
 • การนำนิ่วท่อไต/กรวยไตออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง   (Transurethral removal of obstruction from ureter and renal pelvis; URS)
 • การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง (TURP)
 • การผ่าตัดขบนิ่วโดยเจาะผ่านผิวหนังและเนื้อไต
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total knee Replacement)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Total Hip Replacement)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน (Partial Hip Replacement)
 • การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยไม่ใช้กราฟต์ (AV shunt)
 • ท่อต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำชนิดอยู่ในร่างกาย (Internal A-v Shunt )

 

ค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ต้องร่วมจ่ายในการเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยใน มีอะไรบ้าง ?

 • ส่วนเกินค่าห้อง ค่าอาหาร
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • ส่วนเกินค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์จากอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้เบิกได้

โดยก่อนทำการรักษาทุกครั้ง เจ้าหน้าที่จะแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเบิกราชการหรือบุคคลในครอบครัวใช้ในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่มาตรวจเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ก่อนวันนัดผ่าตัดเป็นผู้ป่วยใน (IPD)

ติดต่อสอบถาม  แผนกลูกค้าสัมพันธ์และการตลาด โรงพยาบาลจุรีเวช
โทร . 043-518019-26 ต่อ 8639

แชร์หน้านี้ :