ตารางแพทย์ออกตรวจ รพ.จุรีเวช

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-518019 ถึง 26

เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.ธีรวุฒิ 07.30 - 17.00น. จันทร์ - ศุกร์
พญ.สิริกาญจน์ 07.30 - 17.00น. อังคาร - เสาร์
กุมารเวช
พญ.นิภาพร 10.00 - 17.00น. จันทร์ - ศุกร์ / อาทิตย์ 10.00 - 12.00น.
พญ.รัชรนิกร 09.00 - 12.00น. เสาร์
พญ.ภัทราพร 13.00 - 15.00น. อาทิตย์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.นภัสวรรณ 08.30 - 17.00น. อาทิตย์ - พฤหัสบดี
อายุรกรรมทั่วไป
นพ.อัครเดช 09.00 - 16.30น. จันทร์ - ศุกร์ / เสาร์ 09.00 - 12.00น.
พญ.วรรักษ์ 09.00 - 16.30น. จันทร์ - ศุกร์ / เสาร์ 09.00 - 12.00น.
นพ.อลงกรณ์ 16.00 - 17.00น. พุธ
นพ.บุญยงค์ 10.00 - 12.00น. อาทิตย์
อายุรกรรมโรคไต
นพ.ณรงค์ชัย 09.30 - 12.00น. อาทิตย์
อายุรกรรมมะเร็ง
พญ.ธีรานุช 08.00 - 17.00น. จันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์,อาทิตย์
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.อนันต์ 09.00 - 12.00น. จันทร์,พุธ,ศุกร์
นพ.ธำรงค์ 10.30 - 12.00น. อังคาร,พฤหัสบดี 14.30 - 17.00น. จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
นพ.ธนฤทธิ์ 09.00 - 15.00น. พฤหัสบดี,อาทิตย์
ศัลยกรรมกระดูก
นพ.ปิยะบุตร 16.00 - 17.00น. จันทร์
นพ.วุฒิชัย 15.00 - 17.00น. อังคาร
นพ.ชินวัฒน์ 16.00 - 17.00น. พุธ
นพ.วรพล 16.00 - 17.00น. พฤหัสบดี
นพ.พงษ์พฤกษ์ 16.00 - 17.00น. ศุกร์
นพ.ศาสตรี 15.00 - 17.00น. เสาร์
ศัลยกรรมประสาท
นพ.เอก 16.00 - 17.00น. อังคาร
นพ.วิบูลย์ 10.00 - 12.00น. เสาร์
ศัลยกรรมหลอดเลือด
นพ.วศิน 09.00 - 12.00น. เสาร์
พญ.สุมัทธนา 16.30 - 18.00น. อังคาร - พฤหัสบดี
ตา
พญ.พันธกานต์ 10.00 - 11.00น. อาทิตย์ ที่ 1 ของเดือน
หู คอ จมูก
นพ.เอกพงษ์ 09.00 - 12.00น. เสาร์,อาทิตย์
รังสีร่วมรักษา
นพ.สิริฤทธิ์ 09.00 - 16.00น. จันทร์ - อาทิตย์ หยุด พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์ เว้นสัปดาห์
แพทย์แผนจีน
พจ.ภิญญาภา