ลงทะเบียน Home Isolation

กรุณากรอกข้อมูลตามจริงเท่านั้น

เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-518019 ถึง 26

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
แนบไฟล์หรือรูปภาพ (บังคับ) ขนาดไม่เกิน 3 mb. (.jpg/.png)ผลตรวจ Covid-19

อาการเบื้องต้น
ข้อมูลฉีดวัคซีน Covid-19

สิทธิการรักษา