แพคเกจและโปรแกรมตรวจสุขภาพ รพ.จุรีเวช

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-518019 ถึง 26

ตรวจสุขภาพ สำหรับแรงงานไปต่างประเทศ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับแรงงานไปต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ที่ผ่านการรับรองจาก สำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน
ตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน

บริการตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน ทั้งท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ตรวงร่ายการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ตรวจสุขภาพ ก่อนมีบุตร
ตรวจสุขภาพ ก่อนมีบุตร

ตรวจสุขภาพ ก่อนมีบุตร ปรึกษาแพทย์วางแผนก่อนมีบุตร ตรวจร่ายกายโดยสูตินรีแพทย์ ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัส ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด