โรงพยาบาลจุรีเวช

โรงพยาบาลจุรีเวช

รักษามะเร็งตับ โดยการให้เคมีบำบัดผ่านเส้นเลือดสู่ก้อนมะเร็งโดยตรง และอุดเส้นเลือดเพื่อไม่ให้มีเลือดไปหล่อเลี้ยงที่ก้อนมะเร็ง หรือที่เรียกว่า TACE (Transarterial Chemoembolization) พบแพทย์มะเร็งโดยตรง

ยินดีให้บริการทุกสิทธิ

สิทธิบัตรทอง สิทธิราชการ สิทธิประกันสังคม

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-518019-26 ต่อ 8608
ติดต่อสอบถาม
โรงพยาบาลจุรีเวช ร้อยเอ็ด2022-07-07T15:52:01+07:00

โรคเกี่ยวกับปอด ไม่ได้มีแค่โควิด !!

โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัว ยิ่งเสี่ยง
ไข้หวัดใหญ่ หรือ ปอดอักเสบ สามารถฉีดวัคซีนป้องกัน เพื่อลดความรุนแรงของโรค
สอบถามเพิ่มเติม
043-518019-26 ต่อ 8608

10 วัคซีนที่จำเป็น

Tags: , , , , , , , |

โรงพยาบาลจุรีเวช
เปิดรับพักรักษาผู้ป่วยโควิด 19 (สีเขียว)

สำหรับคนติดโควิด แต่กักตัวที่บ้านไม่ค่อยสะดวก

  • พักรักษา 5 วัน
  • มีแพทย์ติดตามอาการทุกวัน
  • ยารักษาโควิด (Favipiravia) และยาพื้นฐาน
  • บริการอาหาร 3 มื้อ
  • ตรวจเอกซเรย์ปอด

เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแล

รักษาโควิดแบบกักตัวที่บ้าน สำหรับกลุ่มอาการสีเขียว

สิทธิบัตรทองจุรีเวช และสิทธิประกันสังคม
รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องพักรักษา แบบผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลจุรีเวชให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด ในกลุ่มสีเขียวไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ที่มีความประสงค์เข้ารักษาโควิด ในโรงพยาบาล
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด**
ห้องเดี่ยวราคา 20,000 บาท
ห้อง VIP ราคา 27,000 บาท
ห้องเดียวกัน 2 คน เหมาจ่าย 40,000 บาท

Contact