ทางโรงพยาบาลจะติดต่อท่าน
ตามเบอร์ติดต่อที่ท่านได้ระบุไว้
ขอบคุณค่ะ