ทางโรงพยาบาลจะติดต่อท่านภายใน 24 ชม.
ตามเบอร์ติดต่อที่ท่านได้ระบุไว้
ขอบคุณค่ะ