แบบประเมินความเครียด คำถามในระยะ 6 เดือน ที่ผ่านมา

1. กลัวทำงานผิดพลาด *
2. ไปไม่ถึงเป้าหมาย *
3. ครอบครัวมีความขีดแย้งกันในเรื่องเงินหรือเรื่องงานในบ้าน *
4. เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น้ำ เสียง และดิน *
5. รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ *
6. เงินไม่พอใช้จ่าย *
7. กล้ามเนื้อตึงปวด *
8. ปวดหัวจากความตึงเครียด *
9. ปวดหลัง *
10. ความยากอาหารเปลี่ยนแปลง *
11. ปวดศรีษะข้างเดียว *
12. รู้สึกวิตกกังวล *
13. รู้สึกคับข้องใจ *
14. รู้สึกโกรธ หรือหงุดหงิด *
15. รู้สึกเศร้า *
16. ความจำไม่ดี *
17. รู้สึกสับสน *
18. ตั้งสมาธิลำบาก *
19. รู้สึกเหนื่อยง่าย *
20. เป็นหวัดบ่อย ๆ *