ตรวจคัดกรองมะเร็ง

รายการตรวจผู้ชายผู้หญิง
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)oo
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)oo
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)oo
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)oo
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)oo
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)oo
ตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Stool Occult Blood)oo
ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)oo
ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)oo
ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)oo
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (U/S Whole Abdomen)oo
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)o
ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram+U/S)o
ตรวจภายใน (PV)o
ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)o
ตรวจเชื้อ HPV-DNA (HPV-DNA)o
ราคา 6,900ราคา 11,200

แชร์หน้านี้ :