โรงพยาบาลจุรีเวช
เปิดรับพักรักษาผู้ป่วยโควิด 19 (สีเขียว)

สำหรับคนติดโควิด แต่กักตัวที่บ้านไม่ค่อยสะดวก

  • พักรักษา 5 วัน
  • มีแพทย์ติดตามอาการทุกวัน
  • ยารักษาโควิด (Favipiravia) และยาพื้นฐาน
  • บริการอาหาร 3 มื้อ
  • ตรวจเอกซเรย์ปอด

เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแล

รักษาโควิดแบบกักตัวที่บ้าน สำหรับกลุ่มอาการสีเขียว

สิทธิบัตรทองจุรีเวช และสิทธิประกันสังคม
รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องพักรักษา แบบผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลจุรีเวชให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด ในกลุ่มสีเขียวไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ที่มีความประสงค์เข้ารักษาโควิด ในโรงพยาบาล
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด**
ห้องเดี่ยวราคา 20,000 บาท
ห้อง VIP ราคา 27,000 บาท
ห้องเดียวกัน 2 คน เหมาจ่าย 40,000 บาท

Contact