โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพกับเรา รพ.จุรีเวช ราคาพิเศษ วันที่ 4-6 ธันวาคม

โปรแกรม 1

พิเศษ1,500 บาท

 • • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกร็ดเลือด
 • • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
 • • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • • ตรวจดูการทำงานของตับ
 • • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
 • • ตรวจระดับกรดยูริคเพื่อดูภาวะเสี่ยงโรคเก๊าท์
 • • ตรวจเอกซเรย์เพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ
 • • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

โปรแกรม 2

พิเศษ2,000 บาท

 • • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกร็ดเลือด
 • • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
 • • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • • ตรวจดูการทำงานของตับ
 • • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
 • • ตรวจระดับกรดยูริคเพื่อดูภาวะเสี่ยงโรคเก๊าท์
 • • ตรวจเอกซเรย์เพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ
 • • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน

โปรแกรม 3

พิเศษ2,500 บาท

 • • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกร็ดเลือด
 • • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
 • • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • • ตรวจดูการทำงานของตับ
 • • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
 • • ตรวจระดับกรดยูริคเพื่อดูภาวะเสี่ยงโรคเก๊าท์
 • • ตรวจเอกซเรย์เพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ
 • • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง

คำแนะนำการตรวจสุขภาพ

ติดต่อ โรงพยาบาลจุรีเวช

ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่อยู่:

368 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร:

043-518019 ถึง 26

กำลังโหลด
Your message has been sent. Thank you!