โรงพยาบาลจุรีเวช

โรงพยาบาลจุรีเวช

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ
เปิดขาย 1 พ.ย. – 6 ธ.ค. 65 นี้เท่านั้น

การตรวจสุขภาพ เป็นการค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคหรือคัดกรองโรคในระยะเริ่มต้น เพื่อจะได้ป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งไม่ใช่การค้นหาโรคเจ็บป่วยร้ายแรง ที่โรงพยาบาลจุรีเวช มีโปรแกรมที่หลากหลายให้เลือก เหมาะกับหลายกลุ่มอายุ มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา สามารถใส่ใจรายละเอียดของแต่ละบุคคล ทำให้ตรวจได้ตรงจุด ในกรณีที่ผลตรวจผิดปกติก็สามารถให้คำแนะนำในการรักษาและดูแลต่อเนื่องได้

ใช้ตรวจ 1 – 31 ธันวาคม 65

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-518019-26
ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลจุรีเวช ร้อยเอ็ด2022-11-07T10:19:59+07:00

โรคเกี่ยวกับปอด ไม่ได้มีแค่โควิด !!

โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัว ยิ่งเสี่ยง
ไข้หวัดใหญ่ หรือ ปอดอักเสบ สามารถฉีดวัคซีนป้องกัน เพื่อลดความรุนแรงของโรค
สอบถามเพิ่มเติม
043-518019-26 ต่อ 8608

โรงพยาบาลจุรีเวช
เปิดรับพักรักษาผู้ป่วยโควิด 19 (สีเขียว)

สำหรับคนติดโควิด แต่กักตัวที่บ้านไม่ค่อยสะดวก

  • พักรักษา 5 วัน
  • มีแพทย์ติดตามอาการทุกวัน
  • ยารักษาโควิด (Favipiravia) และยาพื้นฐาน
  • บริการอาหาร 3 มื้อ
  • ตรวจเอกซเรย์ปอด

เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแล

รักษาโควิดแบบกักตัวที่บ้าน สำหรับกลุ่มอาการสีเขียว

สิทธิบัตรทองจุรีเวช และสิทธิประกันสังคม
รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องพักรักษา แบบผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลจุรีเวชให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด ในกลุ่มสีเขียวไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ที่มีความประสงค์เข้ารักษาโควิด ในโรงพยาบาล
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด**
ห้องเดี่ยวราคา 20,000 บาท
ห้อง VIP ราคา 27,000 บาท
ห้องเดียวกัน 2 คน เหมาจ่าย 40,000 บาท

Contact