ตรวจสุขภาพหลังโควิด Long Covid Check Up

แม้จะรักษาจนหายจากโควิดแล้ว แต่พบว่ามีอาการผิดปกติที่บางครั้งบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไร โดยแต่ละคนจะมีอาการแตกต่างกัน และสามารถเกิดกับส่วนไหนของร่างกายก็ได้
แต่แน่นอนว่าทำให้เกิดความกังวลและรบกวนชีวิตประจำวัน ซึ่งควรสืบหาว่าเป็นอาการที่หลงเหลือจากการติดโควิดหรือเป็นโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นหรือไม่
แนะนำให้ตรวจสุขภาพอย่างละเอียดตามระดับความผิดปกติ เพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธีนะคะ

ติดต่อสอบถาม  แผนกผู้ป่วยนอก<strong> โรงพยาบาลจุรีเวช</strong>
โทร . 043-518019-26 ต่อ 8608

แชร์หน้านี้ :