• ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
 • ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
 • เชื้อไวรัสเอช ไอ วี
 • ซิฟิลิส
 • หมู่เลือด
 • ชนิดของหมู่เลือด
 • พาหะนำโรคธาลัสซีเมีย
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • วัดขนาดของเม็ดเลือดแดง
 • ภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (เฉพาะผู้หญิง)

ให้บริการทุกวัน 08.00-15.00 น. ไม่ต้องงดน้ำ-อาหาร

ติดต่อสอบถาม  แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุรีเวช
โทร . 043-518019-26 ต่อ 8608

ราคาผู้ชาย 2,400 บาท

ราคาผู้หญิง 2,900 บาท
ทำประวัติ/นัดตรวจสุขภาพ

แชร์หน้านี้ :