รายการตรวจสุขภาพทำงานแบบ ค. ประเทศเกาหลีใต้

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • ตรวจหมู่เลือด ระบบABO
 • ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย
 • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ
 • ตรวจหาเชื้อพยาธิในอุจจาระ
 • ตรวจดูการตั้งครรภ์ (เฉพาะผู้หญิง)
 • ตรวจหมู่เลือด ระบบRh
 • ตรวจการทำงานของตับ (AST,ALT)
 • ตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจเสมหะเพื่อวินิจฉัยเชื้อวัณโรค
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 • ตรวจสภาพการมองเห็นและตาบอดสี

เอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชน/ใบขับขี่/บัตรที่ราชการออกให้ ตัวจริงและสำเนา
 • หนังสือเดินทาง(Passport) ตัวจริงและสำเนา
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง 1.5 นิ้ว 4 รูป
 • เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ก่อนตรวจ

 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • สตรีมีครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง
 • ผู้หญิง ต้องตรวจหลังประจำเดือนหมดเกิน 7 วัน

ตรวจได้ทุกวัน 08.00-15.00น.

รับผลตรวจในวัน

ไม่ต้องงดน้ำ-อาหาร

 

นัดคิว/สอบถามเพิ่มเติม 043-518019-26 ต่อ 8608

แชร์หน้านี้ :