วิธีใช้ยาตามฉลากให้ถูกต้อง

ยาก่อนอาหาร
กินยาก่อนรับประทานอาหาร
ประมาณ 30 นาที
และควรรับประทานขณะที่ท้องว่าง

ยาพร้อมอาหาร
ควรรับประทานยาพร้อมอาหารคำแรก หรือหลังจากทานอาหารไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ยาหลังอาหาร
ควรกินยาหลังจากทานอาหารเสร็จ
ประมาณ 15 – 30 นาที

ยาหลังอาหารทันที
ควรรับประทานยาทันที
หลังจากทานอาหารเสร็จ

เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน
ยาบางกลุ่ม เช่นยาลดกรด ก่อนกลืน
ควรเคี้ยวให้ละเอียดเพื่อให้ตัวยากระจายตัวทั่วส่วนต่างๆของระบบทางเดินอาหารได้ทั่วถึง และทำให้ยาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

รับประทานยาติดต่อกันจนกว่าจะหมด
ยาบางชนิดเป็นยาที่จะต้องได้รับ
อย่างต่อเนื่องถึงจะหายขาด
หากรับประทานไม่ครบ อาจทำให้อาการป่วยกลับมาหรือเกิดการดื้อยา
ยกตัวอย่างเช่น ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น

รับประทานยานี้แล้วอาจมีอาการง่วงนอน
หลังจากทานยาชนิดนี้แล้วควรหลีกเลี่ยง
การขับรถหรือการใช้เครื่องจักร เพราะยาประเภทนี้จะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุราและของมึนเมา
ทุกชนิด เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

รับประทานยาชนิดนี้แล้วควรดื่มน้ำตามมากๆ
ควรดื่มน้ำตามหลังจากกินยาให้มากๆ เพราะยาดังกล่าวอาจมีผลข้างเคียงทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ทำให้คลื่นไส้อาเจียน หรืออาจตกตะกอนในไตได้ง่าย การดื่มน้ำตามมากๆ จะช่วยลดผลข้างเคียงจากยาดังกล่าวได้

ติดต่อสอบถาม แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุรีเวช
โทร . 043-518019-26 ต่อ 8636

แชร์หน้านี้ :