แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q)

1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้ สิ้นหวังหรือไม่ *
2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่ *

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q) ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน

1. เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร *
2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ *
3. หลับยาก หรือ หลับๆ ตื่นๆ หรือหลับยากมากไป *
4. เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง *
5. เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป *
6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือทำให้ตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง *
7. สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ *
8. พูดช้า ทำอะไรช้าลง จนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือไม่กระสับกระส่าย ไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น *
9. คิดทำร้ายตัวเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี *

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 8 คำถาม (8Q)

1. คิดอยากตาย หรือ คิดว่า ตายไปจะดีกว่า *
2. อยากทำร้ายตัวเอง หรือ ทำให้ตัวเองบาดเจ็บ *
3. (ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับฆ่าตัวตายให้ถามต่อ) ท่านสามารถควบคุมความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิดอยู่นั้นได้หรือไม่ หรือบอกได้ไหมว่าคงจะไม่ทำตามความคิดนั้นในขณะนี้ *
4. มีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย *
5. ได้เตรียมการที่จะทำร้ายตนเอง หรือเตรียมการจะฆ่าตัวตาย โดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริงๆ *
6. ได้ทำให้ตนเองบาดเจ็บ แต่ไม่ตั้งใจที่จะทำให้เสียชีวิต *
7. ได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง / ตั้งใจที่จะให้ตาย *
8. ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย *