ประกวดชื่อโครงการ เกี่ยวกับการปลูกผัก ปลอดสารพิษ
เพื่อนำไปทำให้คนไข้กิน

(ตอนนี้ปลูกอยู่ที่ทางขึ้น-ลง ห้องครัว)

เงื่อนไข
1. เสนอชื่อ แผนกละไม่เกิน 3 ชื่อ
2. ส่งชื่อก่อนวันที่ 13 ก.ค. 66
3. ห้าม copy จากโครงการอื่น

รางวัล : ผักบุ้ง 1 กะละมัง และ เงินรางวัล 500 บาท

แผนกที่ส่งชื่อเข้าร่วมแล้ว

 1. ฝ่ายการพยาบาล
 2. งานประกันสุขภาพฯ
 3. ไตเทียม 3
 4. โภชนาการ
 5. ผ.อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 6. ผ.เวชระเบียน
 7. แผนกบัญชี
 8. OPD
 9. ผ.การเงิน
 10. ผ.ไตเทียม 1
 11. คนสวน
 12. Ward 4
 13. ผ.เภสัชกรรม
 14. ห้องศูนย์คุณภาพ
 15. ผ.บุคคล
 16. ICN
 17. ผ.ส่งเสริมสุขภาพ
 18. ผ.จัดซื้อ
 19. Supply
 20. ICU
 21. ผ.ยานพาหนะ
 22. LAB