โปรแกรมตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ เป็นการค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคหรือคัดกรองโรคในระยะเริ่มต้น เพื่อจะได้ป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งไม่ใช่การค้นหาโรคเจ็บป่วยร้ายแรง ที่โรงพยาบาลจุรีเวช มีโปรแกรมที่หลากหลายให้เลือก เหมาะกับหลายกลุ่มอายุ มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา สามารถใส่ใจรายละเอียดของแต่ละบุคคล ทำให้ตรวจได้ตรงจุด ในกรณีที่ผลตรวจผิดปกติก็สามารถให้คำแนะนำในการรักษาและดูแลต่อเนื่องได้ ตรวจได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เพราะการป้องกันง่ายกว่า… การรักษา

รายการโปรแกรมตรวจ
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
แพทย์จะสอบถามอาการในปัจจุบัน ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องของคนในครอบครัว ประวัติการใช้ยา รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
เพื่อใช้วิเคราะห์สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย เมื่อมีอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย เมื่อยล้า หรือรอยช้ำ รวมไปถึงตรวจหาภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อ หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
เพื่อดูว่าไตสามารถกรองของเสียออกจากเลือดและขับปัสสาวะทิ้งได้เป็นปกติหรือไม่ ช่วยในการวินิจฉัยโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะหรือโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางปัสสาวะ
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
เป็นการตรวจวิเคราะห์น้ำปัสสาวะเพื่อดูลักษณะทางกายภาพ เคมี และตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ เพื่อค้นหาความผิดปกติและประเมินความเสี่ยงในโรคเบื้องต้นจากน้ำปัสสาวะ เช่น โรคเบาหวาน โรคไต
ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
เพื่อหาชนิดของหมู่เลือด และเพื่อประโยชน์ ในการให้เลือดที่ตรงหมู่กัน เป็นการป้องกันอันตรายจากการให้เลือดผิดหมู่
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
เพื่อตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือด ว่าปริมาณของน้ำตาลในกระแสเลือด ณ ขณะนั้นอยู่ในระดับปกติหรือไม่ ช่วยคัดกรองและวินิจฉัยผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, LDL, HDL)
เป็นการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดเพื่อใช้บ่งชี้ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคสมองขาดเลือดจากการอุดตัน หรือการตีบตันของเส้นเลือด และใช้ติดตามการรักษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาลดระดับไขมันในเลือด
โดยไขมันในเลือดจะประกอบไปด้วย ไขมันทั้งหมด 4 ชนิดที่มีความสำคัญในการวินิจฉัย
1. Total cholesterol เป็นไขมันชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนต่างๆ เอนไซม์ และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์ การตรวจวัดระดับคลอเลสเตอรอลจะบ่งชี้ระดับไขมันโดยรวม ทั้ง HDL-cholesterol, LDL-cholesterol และ triglyceride ภายในเลือด
2. Triglyceride เป็นไขมันที่ถูกเก็บสะสมในร่างกายในเซลล์ไขมัน (adipose Tissue) ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานให้แก่ร่างกาย ปกติจะตรวจควบคู่กับไขมันตัวอื่นๆ
3. Low-density lipoprotein (LDL-cholesterol) เป็นไขมันชนิดที่ทำหน้าที่นำพา cholesterol ในกระแสเลือดเรียก LDL-cholesterol ว่า ไขมันเลว ถ้าไขมันในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) ส่งผลให้เกิดการตีบตันของเส้นเลือดในอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ และสมอง
4. High-density lipoprotein (HDL-cholesterol) เป็นไขมันชนิดที่ทำหน้าที่เก็บกลับ cholesterol จากอวัยวะต่างๆ กลับเข้าสู่ตับซึ่งเป็นศูนย์กลางของกระบวนการสลายของไขมัน เรียก HDL-cholesterol ว่า ไขมันดีค่าที่ต่ำอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) ส่งผลให้เกิดการตีบตันของเส้นเลือดในอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ และสมอง

ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP, Total Protein, Albumin Globulin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
เป็นการตรวจวัดปริมาณของกรดยูริกในเลือดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเกาต์ ติดตามการ รักษาโรคเกาต์ รวมทั้งผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (U/S Whole Abdomen)
ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram)
ตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดตินเพร็พ (Thin prep)
เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก วิธีนี้พัฒนามาจากวิธี Pap smear มีประสิทธิภาพและความแม่นยำอยู่ที่ประมาณ 90-95% โดยเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกด้วยอุปกรณ์เฉพาะ จากนั้นใส่ลงในขวดน้ำยาตินเพร็พ ก่อนส่งตรวจผลในห้องปฏิบัติการ
คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุรีเวช
งดอาหารและเครื่องดื่ม 6-8 ชั่วโมง
งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
สตรีมีครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง
หากแพ้ยาหรือแพ้อาหาร โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง
หากมีโรคประจำตัว กรุณานำผลตรวจและยาที่กินประจำมาด้วย

ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ , ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน , ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร , ตรวจคัดกรองมะเร็ง

รายการตรวจเพิ่ม
ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่ายาและค่าแพทย์ที่ปรึกษา
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตรวจและราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram) 1,800 บาท
ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin prep) 1,100 บาท
ตรวจน้ำตาลสะสม (HbA1c) 550 บาท
ตรวจมะเร็งลำไส้ (CEA) 660 บาท
ตรวจมะเร็งตับ (AFP) 600 บาท
ตรวจมะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี (CA19-9) 900 บาท
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 1,000 บาท
ตรวจเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte) 1,000 บาท
ตรวจไทรอยด์ (FT3,FT4,TSH) 2,100 บาท
อัลตราซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid) 900 บาท
ตรวจเอนไซม์บ่งชี้ความผิดปกติของเซลล์ตับ (GGT) 570 บาท
ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (EGD) 8,000 บาท
ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscopy) 25,000 บาท
ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง (EGD+Colonoscopy) 28,000 บาท

แชร์หน้านี้ :