โปรแกรมตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ เป็นการค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคหรือคัดกรองโรคในระยะเริ่มต้น เพื่อจะได้ป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งไม่ใช่การค้นหาโรคเจ็บป่วยร้ายแรง ที่โรงพยาบาลจุรีเวช มีโปรแกรมที่หลากหลายให้เลือก เหมาะกับหลายกลุ่มอายุ มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา สามารถใส่ใจรายละเอียดของแต่ละบุคคล ทำให้ตรวจได้ตรงจุด ในกรณีที่ผลตรวจผิดปกติก็สามารถให้คำแนะนำในการรักษาและดูแลต่อเนื่องได้ ตรวจได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เพราะการป้องกันง่ายกว่า… การรักษา

ทำประวัติ/นัดตรวจสุขภาพ

รายการโปรแกรมตรวจตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)แพทย์จะสอบถามอาการในปัจจุบัน ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องของคนในครอบครัว ประวัติการใช้ยา รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
เพื่อใช้วิเคราะห์สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย เมื่อมีอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย เมื่อยล้า หรือรอยช้ำ รวมไปถึงตรวจหาภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อ หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
เพื่อดูว่าไตสามารถกรองของเสียออกจากเลือดและขับปัสสาวะทิ้งได้เป็นปกติหรือไม่ ช่วยในการวินิจฉัยโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะหรือโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางปัสสาวะ
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
เป็นการตรวจวิเคราะห์น้ำปัสสาวะเพื่อดูลักษณะทางกายภาพ เคมี และตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ เพื่อค้นหาความผิดปกติและประเมินความเสี่ยงในโรคเบื้องต้นจากน้ำปัสสาวะ เช่น โรคเบาหวาน โรคไต
ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
เพื่อหาชนิดของหมู่เลือด และเพื่อประโยชน์ ในการให้เลือดที่ตรงหมู่กัน เป็นการป้องกันอันตรายจากการให้เลือดผิดหมู่
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
เพื่อตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือด ว่าปริมาณของน้ำตาลในกระแสเลือด ณ ขณะนั้นอยู่ในระดับปกติหรือไม่ ช่วยคัดกรองและวินิจฉัยผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, LDL, HDL)
เป็นการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดเพื่อใช้บ่งชี้ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคสมองขาดเลือดจากการอุดตัน หรือการตีบตันของเส้นเลือด และใช้ติดตามการรักษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาลดระดับไขมันในเลือด
โดยไขมันในเลือดจะประกอบไปด้วย ไขมันทั้งหมด 4 ชนิดที่มีความสำคัญในการวินิจฉัย
1. Total cholesterol เป็นไขมันชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนต่างๆ เอนไซม์ และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์ การตรวจวัดระดับคลอเลสเตอรอลจะบ่งชี้ระดับไขมันโดยรวม ทั้ง HDL-cholesterol, LDL-cholesterol และ triglyceride ภายในเลือด
2. Triglyceride เป็นไขมันที่ถูกเก็บสะสมในร่างกายในเซลล์ไขมัน (adipose Tissue) ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานให้แก่ร่างกาย ปกติจะตรวจควบคู่กับไขมันตัวอื่นๆ
3. Low-density lipoprotein (LDL-cholesterol) เป็นไขมันชนิดที่ทำหน้าที่นำพา cholesterol ในกระแสเลือดเรียก LDL-cholesterol ว่า ไขมันเลว ถ้าไขมันในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) ส่งผลให้เกิดการตีบตันของเส้นเลือดในอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ และสมอง
4. High-density lipoprotein (HDL-cholesterol) เป็นไขมันชนิดที่ทำหน้าที่เก็บกลับ cholesterol จากอวัยวะต่างๆ กลับเข้าสู่ตับซึ่งเป็นศูนย์กลางของกระบวนการสลายของไขมัน เรียก HDL-cholesterol ว่า ไขมันดีค่าที่ต่ำอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) ส่งผลให้เกิดการตีบตันของเส้นเลือดในอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ และสมอง

ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP, Total Protein, Albumin Globulin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
เป็นการตรวจวัดปริมาณของกรดยูริกในเลือดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเกาต์ ติดตามการ รักษาโรคเกาต์ รวมทั้งผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (U/S Whole Abdomen)
ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram)
ตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดตินเพร็พ (Thin prep)
เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก วิธีนี้พัฒนามาจากวิธี Pap smear มีประสิทธิภาพและความแม่นยำอยู่ที่ประมาณ 90-95% โดยเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกด้วยอุปกรณ์เฉพาะ จากนั้นใส่ลงในขวดน้ำยาตินเพร็พ ก่อนส่งตรวจผลในห้องปฏิบัติการ

รายการตรวจเพิ่ม

ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram)2,400 บาท
ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin prep)1,500 บาท
ตรวจน้ำตาลสะสม (HbA1c)635 บาท
ตรวจมะเร็งลำไส้ (CEA)760 บาท
ตรวจมะเร็งตับ (AFP)690 บาท
ตรวจมะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี (CA19-9)1035 บาท
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)1,100 บาท
ตรวจเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)600 บาท
ตรวจไทรอยด์ (FT3,FT4,TSH)2,430 บาท
อัลตราซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid)900 บาท
ตรวจเอนไซม์บ่งชี้ความผิดปกติของเซลล์ตับ (GGT)660 บาท
ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (EGD)8,000 – 10,000 บาท
ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscopy)25,000 บาท
ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง (EGD+Colonoscopy)28,000 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่ายาและค่าแพทย์ที่ปรึกษา
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตรวจและราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุรีเวช

  • งดอาหารและเครื่องดื่ม 6-8 ชั่วโมง (น้ำเปล่าดื่มได้ตามปกติ)
  • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
  • สตรีมีครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง
  • หากแพ้ยาหรือแพ้อาหาร โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง
  • หากมีโรคประจำตัว กรุณานำผลตรวจและยาที่กินประจำมาด้วย

ติดต่อสอบถาม  แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุรีเวช
โทร . 043-518019-26 ต่อ 8608

แชร์หน้านี้ :