มะเร็งเต้านม : Breast Cancer

 มะเร็งร้ายหมายเลขหนึ่งของหญิงไทย
อัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปอด

 

ปัจจัยเสี่ยง

 • มีประวัติญาติสายตรง เป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ หรือมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
 • ใช้ฮอร์โมนเพศ หรือยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน
 • ภาวะอ้วน
 • ดื่มแอลกอฮอล์
 • มีประจำเดือนก่อนอายุ 12 ปี และหมดประจำเดือนหลังอายุ 55 ปี
 • ไม่มีลูก หรือคลอดลูกคนแรกหลังอายุ 30 ปี

อาการ

 • ปวดหรืออึดอัดบริเวณเต้านม หรือรักแร้
 • คลำได้ก้อนที่เต้านมหรือใต้รักแร้
 • มีน้ำผิดปกติไหลออกจากหัวนม
 • รูปร่างขนาดเต้านมเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากัน
 • หัวนมผิดตำแหน่ง หัวนมบอด
 • แผลเรื้อรัง รอยบุ๋ม รอยย่น ผื่นคัน บริเวณหัวนมหรือลานหัวนม

วิธีการตรวจมะเร็งเต้านม

 • การตรวจเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมร่วมกับการอัลตราซาวน์เต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast)
  1. เป็นวิธีคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
  2. สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
  3. ใช้เวลาตรวจไม่นาน ไม่ต้องงดน้ำ-อาหารก่อนตรวจ
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือพยาบาล
 • การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ใครควรตรวจบ้าง ?

 • ควรทำเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • ครอบครัวสายตรงมีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านม ควรตรวจตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • คลำพบก้อนที่เต้านม มีเลือดออกที่หัวนมหรือมีอาการผิดปกติที่เต้านม

การรักษา

 • การผ่าตัด
 • การฉายรังสี
 • การให้ยา
  1.  ยาเคมีบำบัด
  2.  ยาต้านฮอร์โมน
  3. ยาพุ่งเป้าจำเพาะ

การตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก สามารถรักษาให้หายขาดได้ผลสูงถึง 95%

แชร์หน้านี้ :